home

De Martkhal

Rotterdam

  • Houd rekening met de RIVM richtlijnen en de 1,5 meter afstand
  • Reserveren is in ons restaurant verplicht (vooraf of aan de deur) met de inschatting dat u en uw gezelschap geen gezondheidsrisico’s opleveren. Bij afhalen is reserveren niet nodig.
  • Koorts of luchtwegklachten zoals hoesten, niezen, verkoudheid of kortademigheid? Blijf thuis!
  • Meer dan 2 personen aan één tafel zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijk huishouden vormen.

Wij kijken er naar uit om jullie te verwelkomen!

Share