Reserveer hier!

Beste gasten, vanaf 1 juni is ons restaurant weer geopend! Wij proberen om alle gasten zo goed mogelijk in tijd te verspreiden, er mogen immers maximaal 30 gasten tegelijkertijd in ons restaurant aanwezig zijn. Wij werken zowel in ons restaurant als op ons terras met tijdsblokken van maximaal 2 uur. In ons restaurant is reserveren verplicht.

Op ons terras werken wij niet met reserveringen

Wij hopen op uw begrip en kijken er naar uit om u weer te verwelkomen.

Voor uw en onze veiligheid vragen wij uw aandacht voor het volgende:

  • Houd rekening met de RIVM richtlijnen en de 1,5 meter afstand
  • Reserveren is in ons restaurant verplicht met de inschatting dat u en uw gezelschap geen risico’s opleveren
  • Koorts of luchtwegklachten zoals hoesten, niezen,verkoudheid of kortademigheid? Blijf thuis!
  • Meer dan 2 personen aan één tafel  zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijk huishouden vormen.

U kunt bijgaand formulier gebruiken om een reservering te maken.

Share