Reserveren

Belangrijke info vooraf:

  • Houd rekening met de RIVM richtlijnen en de 1,5 meter afstand
  • Reserveren is in ons restaurant verplicht (vooraf of aan de deur) met de inschatting dat jij en je gezelschap geen gezondheidsrisico’s opleveren.
  • Koorts of luchtwegklachten zoals hoesten, niezen, verkoudheid of kortademigheid? Blijf thuis!
  • Meer dan 2 personen aan één tafel zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijk huishouden vormen.

Je kunt bijgaand formulier gebruiken om een reservering te maken.

Share